56577 - Η μικροδομή

Ν. Λυγερός

Η μικροδομή
εμπεριέχει
υπερδομή
που είναι
χρονική
και γι’ αυτό
είναι ικανή
να την υπερστηρίξει
χάρη στο βλέμμα
της Ανθρωπότητας
που έχει πάντα
μέσα του
Αγάπη.