56578 - Δες το μυρμηκοσύστημα

Ν. Λυγερός

Δες το μυρμηκοσύστημα
μέσω του βλέμματος
των Χαμαιλεόντων
και θα αντιληφθείς
τον πλούτο του μικρόκοσμου.
Μόνο έτσι θα νιώσεις
την ανθεκτικότητα
που έχει
για ν’ αντισταθεί
στις πιέσεις.