56579 - Δες τα κοινά

Ν. Λυγερός

Δες τα κοινά
μεταξύ
Βαλκανίων,
Καυκάσου,
Ινδοκίνας
και Κεντρικής Αμερικής
για να βρεις
την ανθεκτικότητα
των μικροδομών
χάρη στην υπερστήριξη.