56589 - Άμα το θύμα

Ν. Λυγερός

Άμα το θύμα
ενοχλεί
τον ένοχο
είναι πολύ καλό
γιατί σημαίνει
ότι το έγκλημα
καταδικάζεται
και δεν γίνεται
χωρίς κόστος.
Διότι η Ανθρωπότητα
δεν ξεχνά
τις γενοκτονίες.