56593 - Ο Δάσκαλος

Ν. Λυγερός

Ο Δάσκαλος
είναι πάντα
το μάτι
που είναι
δίπλα
στο μαθητή
όταν χρειάζεται
βοήθεια
για να ξεπεράσει
τα εμπόδια
που φαίνονται
αξεπέραστα.