56594 - Όταν είμαστε

Ν. Λυγερός

Όταν είμαστε
με τους μικρούς ανθρώπους
ενός άλλου λαού
βλέπουμε την ουσία
που μπορεί
να τους αγγίξει
γιατί βλέπουμε
σε αυτούς κομμάτια
της Ανθρωπότητας
που θέλουν βοήθεια.