56597 - Το καλντερίμι

Ν. Λυγερός

Το καλντερίμι
εντός του Πάρκου
ανάμεσα
στους θάμνους
έδειχνε
την προσοχή
των ανθρώπων
για μια φύση
που είχε νόημα
ακόμα
και τον Νοέμβριο
της γέφυρας.