56603 - Με το κείμενο

Ν. Λυγερός

Με το κείμενο
το θεατρικό
αρχίζει να ζει
από την πρώτη
ανάγνωση
αν αυτή θέλει
με την ερμηνεία της
να περάσει
τη σκέψη
του έργου
σε άλλους.