56604 - Δώσε φωνή 

Ν. Λυγερός

Δώσε φωνή
στο πρόσωπο
που περιμένει
να ζήσει
χάρη σε σένα
με κάθε κίνηση
γιατί είναι
το πρέπον
αφού είναι
μοναδικός τρόπος
να επανέλθει
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.