56605 - Ο διάλογος

Ν. Λυγερός

Ο διάλογος
σε άλλη γλώσσα
σου επιτρέπει
να τη μάθεις
σε βάθος
γιατί θέλεις
να μιλήσεις
για να εκφράσεις
το πρόσωπο
που περιμένει
κι έτσι ξεχνάς
τις δυσκολίες
της γλώσσας
και τις ξεπερνάς.