56606 - Ο συγγραφέας

Ν. Λυγερός

Ο συγγραφέας
του θεατρικού έργου
γράφει να ζήσουν
όλα τα πρόσωπα
κι αναζητά από σένα
μία ενίσχυση
για να υπερστηρίζει
την ανθρωπιά
των ρόλων.