56607 - Μέσω ηθοποιότητας

Ν. Λυγερός

Μέσω ηθοποιότητας
ζεις πολλαπλά
κι εμπλουτίζεις
τη ζωή των δικών σου
όταν είναι ικανοί
να πάρουν το δώρο
της Ανθρωπότητας
χάρη σε σένα
και να ζήσουν
πραγματικά.