56641 - Η κόκκινη πανδημία

Ν. Λυγερός

Η κόκκινη πανδημία
είχε αρχίσει
ως επιδημία στη Ρωσία
με πηγή τη Γερμανία
κι επειδή δεν μπόρεσε
να την αντιμετωπίσει
εξαπλώθηκε σιγά σιγά
ακόμα κι αν αντιστάθηκε
με τον πιο γενναίο τρόπο
η λευκή Πολωνία
πριν πέσει και αυτή θύμα
της βαρβαρότητας.