56659 - Η όμορφη ψυχή

Ν. Λυγερός

Η όμορφη ψυχή
του Αρχιεπισκόπου
της Κρήτης
φαίνεται
σε κάθε του
κίνηση
κι αποτελεί
παράδειγμα
προς μίμηση
για όσους
φορούν
το ράσο.