56662 - Το πνεύμα της αντίστασης

Ν. Λυγερός

Το πνεύμα της αντίστασης
δεν το αποκτάς
το έχεις και το αξιοποιείς
όταν υπάρχει αγώνας
και πρέπει
να μην γονατίζεις
όταν υπάρχουν
αντίξοες συνθήκες
λόγω προδοσίας
και καταπάτησης
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.