56668 - Όταν αγαπάς την όπερα

Ν. Λυγερός

Όταν αγαπάς την όπερα
με κάθε τρόπο
τότε μπορείς να δεις
την πολλαπλότητα
που λειτουργεί
αρμονικά
για να φανεί ο πλούτος
και η ποικιλία
μιας Ανθρωπότητας
Χρόνου.