56670 - Κατά βάθος

Ν. Λυγερός

Κατά βάθος
δεν πρόκειται
να αλλάξει
η πολιτική
της Αμερικής
ειδικά όσον αφορά
στην εξωτερική
πολιτική
αφού οργανικά
θα είναι η ίδια.