56671 - Όταν είμαστε μακριά

Ν. Λυγερός

Όταν είμαστε μακριά
δεν έχουμε
εσωτερικές τριβές
και αυτό
μας επιτρέπει
να έχουμε
καλύτερο πλαίσιο
για να δημιουργήσουμε
στρατηγικές
συμμαχίες.