56672 - Μην παρατάς τον αγώνα

Ν. Λυγερός

Μην παρατάς τον αγώνα
για το Αρτσάχ
γιατί τίποτα
δεν έχει τελειώσει
όσο υπάρχουν
αγωνιστές
που πιστεύουν
στο δίκαιο,
στην ιστορία
και στην αξιοπρέπεια.