56699 - Όσοι παρουσιάζουν

Ν. Λυγερός

Όσοι παρουσιάζουν
την παύση πυρός
σαν να είναι
συνθήκη ειρήνης
είναι απλώς
εργαλεία
της προπαγάνδας
που προσπαθεί
να αφανίσει
τις αρμενικές
διεκδικήσεις.