56701 - Ο κομμουνισμός

Ν. Λυγερός

Ο κομμουνισμός
είναι μόνο
έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας
και τίποτα
λιγότερο
αλλά ικανό
να γίνει
και γενοκτονία
για να αφανίσει
τα προβλήματα
της ύπαρξής του.