56702 - Όταν θεωρείς

Ν. Λυγερός

Όταν θεωρείς
ότι ο λαός
είναι ηλίθιος
και πρέπει
να μάθει
ότι ο κομμουνισμός
είναι ευτυχία
είσαι απλώς
βάρβαρος
που μισεί
την ιστορία
και την Ανθρωπότητα.