56722 - Η έννοια του σοβιέτ

Ν. Λυγερός

Η έννοια του σοβιέτ
είναι πράξη
ενάντια στο Έθνος
και λειτουργεί
ως εργαλείο λήθης
που σβήνει
κάθε αναφορά
στην ιστορία
για να είναι στοιχείο
της Ανθρωπότητας
και του Χρόνου.