56743 - Η οικογένεια

Ν. Λυγερός

Η οικογένεια
πάει με τη θρησκεία
όχι με την πίστη
γιατί αυτή είναι
υπερβατική
και ακολουθεί
μόνο τον Λόγο
όχι το αίμα
της κοινωνίας
της λήθης.