56771 - Όταν ερμηνεύεις

Ν. Λυγερός

Όταν ερμηνεύεις
ένα κείμενο
που υπάρχει
χάρη στη θέληση
των ανθρώπων
που είχαν ξεφύγει
από την κατοχή
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
πρέπει να το σέβεσαι
γιατί είναι
κομμάτι ιστορίας
και όχι μόνο αντικείμενο.