56812 - Με την παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Με την παρτιτούρα
αντιλαμβάνεσαι
πώς λειτουργούν
τα θεμέλια
της σύνθεσης
που θα ακούσεις
χωρίς να αντιληφθείς
όλες τις τεχνικές
δυσκολίες
που ξεπερνούμε.