56814 - Ζούμε ζωντανά

Ν. Λυγερός

Ζούμε ζωντανά
τη σύνθεση
της όπερας
που έρχεται
να ολοκληρώσει
το λιμπρέτο
που περίμενε
τόσα χρόνια
ν’ ακουστούν
οι φωνές
των ερμηνειών
των αιώνων.