56843 - Τα πληγωμένα βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα πληγωμένα βιβλία
ανήκουν και αυτά
στην Ανθρωπότητα
έτσι αν του λείπει
ένα φύλλο
μην το πετάς
πρόσθεσε
σελίδες
και λίγο
παραπάνω
λόγω γενναιοδωρίας.