56882 - Εικονικά εργαλεία

Ν. Λυγερός

Εικονικά εργαλεία
θα φτιάξουμε
για να φανεί
ολιστικά
το έργο
εντός ενός
Μουσείου
Ανθρωπότητας
που παλεύει
ενάντια
στην βαρβαρότητα.