56884 - Μέσω όπερας

Ν. Λυγερός

Μέσω όπερας
πίνεις την ουσία
που χαρακτηρίζει
την ψυχή
γιατί η πηγή
είναι πολυκυκλική
όχι μόνο
λόγω λιμπρέτου
αλλά και μουσικής
που βλέπει
τον κόσμο
χρονικά.