57018 - Η Δυτική Σαχάρα και η Διακήρυξη των Ηνωμένων Πολιτειών

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά: Βασιλική Τσατσαμπά

  • Post Category:Articles
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψε την Διακήρυξη της αναγνώρισης της κυριαρχίας του Μαρόκο στην Δυτική Σαχάρα. Έτσι η Αμερικάνικη Κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίσημη στην υποστήριξη της μαροκινής πρότασης περί αυτονομίας. Πρέπει να σημειωθεί επίσης το λεξιλόγιο που επιλέχθηκε στην διακήρυξη εφόσον αντιπροσωπεύει την επίσημη θέση του Μαρόκο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Η αυτονομία περιγράφεται ως σοβαρή, αξιόπιστη και ρεαλιστική. Ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διευκρινίζει ότι πρόκειται για την μοναδική δυνατή λύση. Αυτό δεν δίνει καμία δυνατότητα εναλλακτικής και ως εκ τούτου αυτή η άποψη υπονομεύει τις προσπάθειες άλλων χωρών που προσπαθούν να ανατρέψουν την μαροκινή πρόταση. Πρόκειται λοιπόν αντικειμενικά για μία μεγάλη επιτυχία του Μαρόκο γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδείξει με αυτόν τον τρόπο ότι έκαναν την επιλογή της συμμαχίας τους. Επιπλέον αυτή η πολύ ξεκάθαρη θέση είχε θετικό αντίκτυπο στις διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στο Μαρόκο και το Ισραήλ.

White House – Presidential Actions – Proclamation