5702 - Τα ψέματα της κοινωνίας

Ν. Λυγερός

Μαθητής: Γιατί υπάρχουν τα ψέματα;
Δάσκαλος: Διότι δίνουν περισσότερα περιθώρια.
Μαθητής: Είναι ισχυρότερα από την αλήθεια;
Δάσκαλος: Όχι αλλά είναι ευρύτερα.
Μαθητής: Πώς γίνεται αυτό;
Δάσκαλος: Η αλήθεια έχει βάθος και…
Μαθητής: Και;
Δάσκαλος: Είναι μοναδική. Ενώ το ψέμα είναι μια πολλαπλότητα.
Μαθητής: Γι’ αυτό το λόγο το επιλέγει η κοινωνία;
Δάσκαλος: Δεν μπορεί να ζήσει με την αλήθεια.
Μαθητής: Η μάζα χρειάζεται το ψέμα αλλιώς δεν αντέχει τον εαυτό της.
Δάσκαλος: Ποιος τον αντέχει;
Μαθητής: Οι άνθρωποι;
Δάσκαλος: Όχι.
Μαθητής: Οι δάσκαλοι;
Δάσκαλος: Οι δάσκαλοι δεν έχουν εαυτό!
Μαθητής: Ποιος είναι ο εαυτός τους;
Δάσκαλος: Οι άλλοι.
Μαθητής: Πώς είναι δυνατόν;
Δάσκαλος: Μέσω της ανθρωπότητας.
Μαθητής: Γι’ αυτό τους μισεί η κοινωνία;
Δάσκαλος: Στην κοινωνία δεν υπάρχουν οι άλλοι.
Μαθητής: Τότε ποιος υπάρχει;
Δάσκαλος: Οι ίδιοι, διότι πιστεύουν ότι οι άλλοι είναι η κόλαση!