57356 - Το ανθρώπινο θέατρο

Ν. Λυγερός

Το ανθρώπινο θέατρο
φαίνεται
και εντός μοναξιάς
διότι υποστηρίζει
τις ψυχές
και ποτέ
δεν στέκεται
ουδέτερο
απέναντι
στις ανάγκες
της Ανθρωπότητας.