57421 - Ερωτόκριτος Άσμα. (Δ’, Στίχοι 1861-1864)

Ν. Λυγερός