57441 - Ερωτόκριτος. (Άσμα Δ’, Στίχοι 1423-1424)

Ν. Λυγερός