57460 - Οι Ευρωπαίοι

Ν. Λυγερός

Οι Ευρωπαίοι
είναι καθυστερημένοι
σε σχέση
με τους Αμερικανούς
για το τι κάνει
η Κίνα
όχι μόνο
για το εμπόριο
την οικονομία
αλλά και την πανδημία
που ήταν μόνο
επιδημία αρχικά.