57461 - Η Ρωσία

Ν. Λυγερός

Η Ρωσία
δεν αναζητά
συνέταιρους
αλλά τσιράκια
γιατί ποτέ
δεν θεωρεί
ότι η άλλη χώρα
μπορεί να έχει
το επίπεδό της
στη στρατηγική.