57462 - Ιστορικά

Ν. Λυγερός

Ιστορικά
η Ρωσία
δεν ενδιαφέρεται
για την Ελλάδα
όσο κι αν υπάρχουν
πολίτες
που θα ήθελαν
να τα έχουμε καλά
χωρίς όμως
να υπάρχει
αντάλλαγμα.