57466 - Ο δρόμος

Ν. Λυγερός

Ο δρόμος
του μεταξιού
είναι απλώς
ένας τρόπος
που αναζητά
η Κίνα
να καταπατά
χώρες
χωρίς να μπορεί
η Αμερική
να τις σώσει.