57472 - Μόνο τα δίκτυα

Ν. Λυγερός

Μόνο τα δίκτυα
αντέχουν
τις βάρβαρες
επιθέσεις
και γι’ αυτό
είναι
σημαντικό
για τον Ελληνισμό
να χτίζει
διαχρονικές
σχέσεις.