57474 - Ερωτόκριτος. (Άσμα Δ’, Στίχοι 1643-1644).

Ν. Λυγερός

Ερωτόκριτος. (Άσμα Δ’, Στίχοι 1643-1644).