57479 - Οι επιλογές μας

Ν. Λυγερός

Οι επιλογές μας
χαρακτηρίζουν
την πορεία μας
εντός του κόσμου
έτσι μελέτα
τις κινήσεις
αλλά να θυμάσαι
τις πράξεις
που ανήκουν
στο κλασικό
θέατρο.