57482 - Ερωτόκριτος. (Άσμα Δ’, Στίχοι 1659-1660)

Ν. Λυγερός