57483 - Η πεντάμορφη

Ν. Λυγερός

Η πεντάμορφη
είναι βάρβαρη
ενώ το τέρας
είναι ανθρώπινο
γιατί έχει μέσα του
το υπερδομικό
στοιχείο
της Ανθρωπότητας
και δεν φοβάται
το βλέμμα
της κοινωνίας.