57485 - Βάλαμε

Ν. Λυγερός

Βάλαμε
πειστικότητα
για να μπορέσετε
να πιστέψετε
την αλήθεια
της ιστορίας
που ζήσαμε
χωρίς
να κάνουμε
κανένα
συμβιβασμό.