57487 - Τα παιχνίδια

Ν. Λυγερός

Τα παιχνίδια
της φαντασίας
μπορούσαν
να σ’ αγγίξουν
χωρίς όρια
και να απελευθερώσουν
την ανάγκη
που κρατήθηκε
τόσο καιρό.