57488 - Πριν το ίχνος

Ν. Λυγερός

Πριν το ίχνος
εκφράστηκε
η ανάγκη
του ανοίγματος
για να ζήσει
η άλλη πλευρά
που ανέβαινε
προς τον ουρανό
για ν’ αγγίξει
την τελειότητα.