57489 - Η αποτελεσματικότητα

Ν. Λυγερός

Η αποτελεσματικότητα
της γλώσσας
επέτρεπε
τη βαθύτητα
της σκέψης
εκεί
που δεν είχες
φανταστεί
ότι είχε νόημα
σ’ ένα βουβό
διάλογο
που ξεχειλίζει.