57500 - Το ίχνος

Ν. Λυγερός

Το ίχνος
πάνω
στον καθρέφτη
ήταν ουσιαστικά
η απόδειξη
της ένωσης
του αόρατου
και του λευκού
για να γίνει
δώρο
νυχτερινό.