57502 - Οι ελιές ήρθαν

Ν. Λυγερός

Οι ελιές ήρθαν
με τρεις παραλλαγές
σαν να ήταν
παλέτα
χρωμάτων
και γεύσεων
για να νιώσουμε
τον Ελληνισμό
με τρόπο
βιωματικό
για το μέλλον.